שירותים נלווים במכון טסטים

שירותים נלווים במכון טסטים

  • שירות העברת טסט לרכבהמחיר לשירות הכולל לקיחת הרכב מהבית והעברת הטסט. המחיר עד מרחק של 10 ק"מ ממקום הטסט 250 - 100 ₪
  • הנפקת לוחית רישוי חדשה 60 - 45 ₪
  • הנפקת לוחית רישוי נוספת לרכב 60 - 50 ₪
  • החלפת נורה קדמית ברכבהמחיר לנורה קדמית פשוטה לרכב פרטי, כולל עבודה וחלקים 50 - 20 ₪
  • אפוד זוהר לרכבמחוייב על פי משרד הרישוי לכל רכב 30 - 15 ₪
  • משולש אזהרה 50 - 30 ₪