מחירון בדיקות רכב

מחירון בדיקת רכב לפני קניה:

בדיקת רכב לפני קניה - המחיר לבדיקת רכב פרטי המוצג הינו המחיר הממוצע, שנבדק והושווה בקרב מכוני בדיקה ברחבי הארץ 700 - 350 ₪

בדיקת רכב יוקרתי לפני קניה 1,500 - 750 ₪

בדיקת רכב מסחרי לפני קניה 1,000 - 600 ₪

בדיקת רכב לאחר תאונה 750 - 500 ₪

בדיקת בלמים במכון הרישוי - המחיר לבדיקת בלמים ואישורם 150 - 120 ₪

הטבעת מספרי שלדה ומנוע 280 - 160 ₪