בדיקת זיהום אוויר ברכב

בדיקת זיהום אוויר ברכב

  • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 31 ₪
  • אגרת בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1994 ומטה 9 ₪
  • אגרת בדיקות פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39 ₪
  • אגרת בדיקות פליטת עשן מטרקטור בשיטת האצה חופשית והתקנת מגופה 20 ₪
  • אגרה להתקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים במשאבת הזרקה אלקטרונית 15 ₪