כתובת: הירקון 8 בני ברק

‏כתובת להתקנות: הירקון 8 בני ברק