פנסים לרכב - רנו

פנסים לרכב - בקטגוריה זו תמצאו פנסים לכל סוגי הרכבים, כל השנתונים / המודלים שקיימים בשוק!

לפנסי הרכב תפקיד חשוב מאוד, מעבר לכך שהם מאירים לנו את הדרך בדרכים השונות ובנסיעה לאחור תפקידם גם לסמן לרכבים מסרים שונים כגון פניות (בעזרת וינקרים), נסיעה לאחור ובלימה. חשוב מאוד שפנסי הרכב יהיו נקיים ושלמים.

באימפריה תמצאו פנסים מפירוק או חלופיים במחירים הטובים בשוק!

ניתן להשיג את החלק ברכבים הבאים ובכל השנתונים - התקשרו אלינו - 03-5588106

רנו R19, רנו אספאס, רנו אקספרס, רנו טוינגו, רנו טרפיק, רנו לגונה, רנו לוגאן MVC, רנו מאסטר, רנו מאסקוט, רנו מגאן, רנו סימבול, רנו סנדרו, רנו סניק, רנו פלואנס, רנו פרמיום משאית, רנו קוליאוס, רנו קליאו, רנו קנגו, רנו משאית מגנום, רנו רנו-משאית II

פנס אחורי רנו לוגאן MVC שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו לוגאן MVC שמאל / ימין
דגם: לוגאן MVC
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו פרמיום משאית שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו פרמיום משאית שמאל / ימין
דגם: פרמיום משאית
מצב: מעולה

פנס קדמי לרנו טראפיק שמאל / ימין 2008 רנו

פנס קדמי לרנו טראפיק שמאל / ימין 2008
דגם: טראפיק
מצב: מעולה.

פנס קדמי רנו מאסטר שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו מאסטר שמאל / ימין
דגם: מאסטר
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו קוליאוס שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו קוליאוס שמאל / ימין
דגם: קוליאוס
מצב: מעולה

פנס קידמי לרנו מגאן שמאל / ימין 2009 רנו

פנס קידמי לרנו מגאן שמאל / ימין 2009
דגם: מגאן
מצב: מעולה.

פנס אחורי רנו מאסטר שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו מאסטר שמאל / ימין
דגם: מאסטר
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו קוליאוס שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו קוליאוס שמאל / ימין
דגם: קוליאוס
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו R19 שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו R19 שמאל / ימין
דגם: R19
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו מאסקוט שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו מאסקוט שמאל / ימין
דגם: מאסקוט
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו קליאו שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו קליאו שמאל / ימין
דגם: קליאו
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו R19 שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו R19 שמאל / ימין
דגם: R19
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו מאסקוט שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו מאסקוט שמאל / ימין
דגם: מאסקוט
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו קליאו שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו קליאו שמאל / ימין
דגם: קליאו
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו אספאס שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו אספאס שמאל / ימין
דגם: אספאס
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו מגאן שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו מגאן שמאל / ימין
דגם: מגאן
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו קנגו שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו קנגו שמאל / ימין
דגם: קנגו
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו אספאס שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו אספאס שמאל / ימין
דגם: אספאס
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו מגאן שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו מגאן שמאל / ימין
דגם: מגאן
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו קנגו שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו קנגו שמאל / ימין
דגם: קנגו
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו אקספרס שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו אקספרס שמאל / ימין
דגם: אקספרס
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו סימבול שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו סימבול שמאל / ימין
דגם: סימבול
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו רנו משאית מגנום שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו רנו משאית מגנום שמאל / ימין
דגם: רנו משאית מגנום
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו אקספרס שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו אקספרס שמאל / ימין
דגם: אקספרס
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו סימבול שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו סימבול שמאל / ימין
דגם: סימבול
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו רנו משאית מגנום שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו רנו משאית מגנום שמאל / ימין
דגם: רנו משאית מגנום
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו טוינגו שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו טוינגו שמאל / ימין
דגם: טוינגו
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו סנדרו שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו סנדרו שמאל / ימין
דגם: סנדרו
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו רנו-משאית II שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו רנו-משאית II שמאל / ימין
דגם: רנו-משאית II
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו טוינגו שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו טוינגו שמאל / ימין
דגם: טוינגו
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו סנדרו שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו סנדרו שמאל / ימין
דגם: סנדרו
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו רנו-משאית II שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו רנו-משאית II שמאל / ימין
דגם: רנו-משאית II
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו טרפיק שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו טרפיק שמאל / ימין
דגם: טרפיק
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו סניק שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו סניק שמאל / ימין
דגם: סניק
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו טרפיק שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו טרפיק שמאל / ימין
דגם: טרפיק
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו סניק שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו סניק שמאל / ימין
דגם: סניק
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו לגונה שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו לגונה שמאל / ימין
דגם: לגונה
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו פלואנס שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו פלואנס שמאל / ימין
דגם: פלואנס
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו לגונה שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו לגונה שמאל / ימין
דגם: לגונה
מצב: מעולה

פנס אחורי רנו פלואנס שמאל / ימין רנו

פנס אחורי רנו פלואנס שמאל / ימין
דגם: פלואנס
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו לוגאן MVC שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו לוגאן MVC שמאל / ימין
דגם: לוגאן MVC
מצב: מעולה

פנס קדמי רנו פרמיום משאית שמאל / ימין רנו

פנס קדמי רנו פרמיום משאית שמאל / ימין
דגם: פרמיום משאית
מצב: מעולה

חלפים לרכב מהמודלים הבאים: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018